* Chuyên trang học tiếng Hàn của ICOGroup

84 câu hỏi với dạng câu hỏi nghe đoạn hội thoại chọn bức tranh đúng

Đáp án: 3,2,4,3,3,1,4,2,1,3,3,3,2,4,3,2,2,2,2,1,1,2,2,3,2,1,1,1,2,1,2,4,1,1,2,1,1,4,4,2,1,2

Tin liên quan