* Chuyên trang học tiếng Hàn của ICOGroup

Các câu nói thông dụng về tình yêu trong tiếng Hàn Quốc

Những câu nó về về tình yêu mà chắc chắc bạn sẽ không muốn bỏ qua nếu muốn tỏ tình

1. Anh nhớ em: 보고 싶어 /bô-kô-si-po/
2. Anh thích em : 좋아해 /chô-a-he/
3. Anh thích em : 많이 좋아해 /ma-ni-chô-a-he/
4. Anh yêu em 사랑해 /sa-rang-he/
4. Anh cũng yêu em : 나도 사랑해 /na-tô-sa-rang-he/
5. Ôm anh nào : 안아 줘 /a-na-chuo/
6. Anh muốn hôn em: 뽀뽀하고 싶어 /bô-bô-ha-kô-si-po/
7. Anh muốn ở cùng em : 같이 있고 싶어 /ka-chi-it-kô-si-po/
8. Anh nhớ nụ cười của em : 미소가 정말 그리워 /mi-sô-ka-chong-mail-kư-ri-wo/
9. Yêu từ cái nhìn đầu tiên : 첫눈에 반했어 /chot-nun-ê-ban-het-so/
10. Anh yêu em bằng tất cả trái tim mình :진심으로 사랑해 /chin-si-mư-rô-sa-rang-hê/
11. Anh yêu em nhiều hơn em tưởng đấy : 생각하고 있는 것 이상으로 사랑해 /seng-kak-ha-kô-it-nưn-kot-i-sang-ư-rô-sa-rang-hê/
11. Không lời nào có thể diễn tả hết được anh yêu em : 말로 표현할 수 없을 만큼 사랑해 /ma-lô-pyô-hyon-hal-su-op-suwl-man-kưm-sa-rang-he/
12. Mỗi ngày anh càng yêu em nhiều hơn : 시간이 지날수록 더 사랑해 /si-ka-ni-chi-nal-su-rốc-to-sa-rang-he/
13. Em không biết anh yêu em nhiều như thế nào đâu : 내가 얼마나 사랑하는지 모를 거야 /ne-ka-ol-ma-na-sa-rang-ha-nưn-chi-mô-rư-ko-ya/
13. Em là của anh : 나는 니꺼야 /na-nưn-ni-kko-ya/
14. Cưới anh nhé : 나랑 결혼 해줘 /na-rang-kyol-hôn-he-chuo/

Tin liên quan